Träning

Träningsverksamheten i huvudsak förlagd till Gropen, en fullskalig tävlingsanläggning med hopp-/dressyrbana, terrängbana, stall m fl byggnader. Du kan läsa om den under fliken ”Anläggningen”. Men för att kunna träna effektivt och ge hästarna så mycket miljöträning som möjligt brukar träningarna också förläggas på andra terrängbanor såsom Leksand, Hofors,Enköping, Botkyrka m fl. Tider och tillfällen läggs ut på Facebook ”Fälttävlan i Mälardalen” och ”The Real Eventing”.

Grundtanken som vi har i all träning av hästarna är att det måste ta den tid det tar för varje individ.  Att pressa fram eller gå för fort upp i klasserna är inget vi vill premiera. Varje ekipage visar klart och tydligt när de är klara för nästa nivå.  Att bygga på lång sikt ger mycket bättre resultat.
Quickfix är något vi definitivt tar avstånd ifrån. Vi vill gärna också ha kontakt med andra eventuella tränare som ekipaget har. Detta för att utbyta information och ekipaget vilket gör att träningen/utbildningen blir mycket mer effektiv.
En ständigt pågående dialog mellan ryttare och tränare är mycket viktig där ryttarens förmåga att analysera sig själv och sitt beteende på/med hästen kontinuerligt tränas. Målet är att få ekipaget i harmoni. Förutsättningarna att nå framgångar på tävlingarna ökar markant med denna filosofi.

Välkommen till en värld där resultat på tävlingar blir en naturlig följd där gedigen träning först har lagts som grund.

IMG_0554